15 Curs 'Ven-12' pentru anul 2017

15 February 2018
Thursday, 09:00
str. Mitropolit Varlaam 65
1599 lei
Add to Favorites

 

Curs practic: Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit "VEN12" pe perioada fiscală 2017 

Ce vei învăța la curs: 
1. Subiectul, obiectul impunerii aferent impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. Cota impunerii. Termenii de plată și declarare. Reportarea pierderilor pe viitor.

2. Ajustarea veniturilor 
a) de la campaniile promoționale;
b) aferent dobânzilor de la valorile mobiliare de stat;
c) de la înlocuirea forțată a proprietății;
d) de la operațiunile legate de activele de capital;
e) mijloacele din fondurile speciale, din dividende;
f) din reevaluarea mijloacelor fixe etc.

3. Ajustarea cheltuielilor:
a) aferente intrărilor, reparațiilor și ieșirilor mijloacelor fixe. Completarea borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scopuri fiscal;
b) cheltuielilor de delegații;
c) cheltuielilor de reprezentanță;
d) cheltuielilor de asigurare;
e) pierderilor din tranzacțiile cu persoanele interdependente;
f) cheltuielilor pentru care există obligații față de persoana interdependentă ce aplică metoda de casă;
g) cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare;
h) cheltuielilor legate de dobânzile plătite sau calculate;
i) deducerea datoriilor;
j) compromise;
k) defalcărilor în fondurile de rezervă;
l) penalităților și sancțiunilor aplicate pentru încălcarea actelor normative;
m) cheltuielilor din investiții;
n) cheltuielilor neconfirmate documentar;
o) cheltuielilor legate de efectuarea plăților în favoarea salariaților necalificare drept plăți salariale;
p) cheltuielile aferente titularilor de patente de întreprinzător;
q) altor cheltuieli.

4. Facilități aferent impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
5. Trecerea în cont a veniturilor din surse obținute în afara R. Moldova.
6. Repartizarea impozitului pe venit pe subdiviziuni.
7. Sinteza actelor normative ce reglementează completarea Declarației privind impozitul pe venit VEN 12.

Detalii curs:
Speakeri: 
- Sergiu Rumleanschi, partener Vioser Consulting, administrator Vioser Trainings & Events, Certificat DipIFR, 15 ani experienţă în domeniul financiar-bancar și contabil
- Viorica Rumleanschi, fondatorul Vioser Consulting, consultant în 
lansarea și dezvoltarea afacerii, 12 ani experienţă în 
contabilitate și fiscalitate
Când: 15 februarie, 9:00 - 17:00

Investiție:
79 EURO până la data de 5 Februarie
99 EURO de la 5 Februarie
Investiția include: 
• 1 zi de curs de 8 ore
• Materialele de lucru
• Coffe break 
• Certificat de participare

Pentru înscriere la curs, accesați: goo.gl/hSoLNh