Seminar practic ”Legislația muncii angajarea și concedierea salariaților”

19 July
Tuesday, 09:00
7901490 lei
Add to Favorites
Din momentul angajării unui salariat, părțile contractului de muncă – angajatul și
angajatorul, au drepturi și obligații reciproce. Documentarea corectă, din punct de vedere
legal, a tuturor relațiilor cu angajatul - de la angajare până la eliberare, vă va ajuta la evitarea
multor consecințe juridice nedorite în viitor.
 
Iată de ce, Vă invităm la un seminar interactiv de prezentare, interpretare și aplicare a
reglementarilor în domeniul legislației muncii.
 
Scopul seminarului: Obținerea de cunoștințe privind procedura de angajare și eliberare a
angajaților; o analiză detaliată a greșelilor tipice ale angajatorului în diverse situații de
muncă; obținerea de recomandări practice privind concedierea în siguranță a anagajaților
pentru anumite tipuri de încălcări.
 
Formatoarea seminarului va pune la dispoziție soluții, explicații, comentarii, recomandări și
atenționări pentru orice situație unde apar neclarități, cu accent pe erorile grave pe care le
puteți face!
 
Cui se adresează acest eveniment?
Seminarul este recomandat pentru antreprenori, contabili, economiști, specialiști resurse
umane, juriști specializați în legislația muncii.
 
În cadrul evenimentului vei afla:
-  Cum să interpretezi corect legislația muncii
-  Care este procedura de angajare a unui salariat
-  Cum să întocmești corect un Contract individual de muncă
-  Cum să întocmești corect dosarul personal al angajatului
-  Care angajați nu pot fi concediați
-  Cum să concedi angajații în mod legal
-  Ce greșeli în timpul concedierii angajaților duc la restabilirea acestora la locurile de
muncă
-  Ce trebuie scris în contractul de muncă pentru ca angajatul să nu-l poată contesta în
instanța de judecată, în cazul concedierii
-  Cum pot fi concediați angajații la distanță și altele
 
PROGRAM
1. Acte normative la nivel de entitate. Regulamentul intern al întreprinderii. Contractul
colectiv de muncă. Fişele de post ale personalului
2. Reglementări privind contractele individuale de muncă. Conţinutul şi clauzele
specifice ale contractului individual de muncă. Aspecte problematice aferente
încheierii și modificării contractului individual de muncă.
3. Procedura încetării raporturilor de muncă (demisie, concediere, încetarea raporturilor
de muncă din circumstanțe ce nu depind de voința părților, încetarea raporturilor de
muncă prin acordul părților).
4. Statele de personal. Satele de personal: întocmirea, aprobarea și modificarea.
Aplicarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CROM 006-21).
Modele de documente
5. Reglementări privind timpul de lucru şi timpul de odihnă. Durata săptămânală şi
zilnică a timpului de lucru. Programul flexibil de muncă. Munca suplimentară şi
munca în zilele de repaus/de sărbătoare nelucrătoare. Evidenţa timpului de muncă.
Modele de documente
6. Întrebări-răspunsuri
 
De ce să plătești sume compensatorii foștilor angajați doar pentru ca nu ai întocmit
un Contract individual de muncă conform prevederilor legale în vigoare?
De ce să achiți amenzi în urma controalelor ITM pentru că nu ai respectat prevederile
legislației municii în vigoare?
Aplică la acest seminar care vine în întâmpinarea problemelor legate de încheierea şi
încetarea contractelor de muncă şi diminuarea consecinţelor negative ce survin din
interpretarea eronată a legislaţiei.
 
Trainer: Liuba Mursa - Specialist-auditor Sеrvicii Resurse Umane, Securitatea și Sănătatea
Muncii. Consultanţă și asistență de specialitate în problemele Securităţii și Sănătăţii în
Muncă; Resurse Umane. Experiență în domeniu de peste 20 ani. Autor de articole în revista
electronică «Contabilșef.md» și revista «Contabilitate și Audit”
 
Data: 19 Iulie
Ora: 09:00 - 13:00
Durata: 5 ore academice