ASPECTE PRACTICE PRIVIND INVENTARIEREA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR ENTITĂŢII

4 December 2021
Saturday, 10:00
Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
1550 lei
Adaugă în favorite
Inventarierea reprezintă mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității.
În acest context te invităm la data de 04 decembrie la cursul: “Aspecte practice privind inventarierea activelor şi datoriilor entităţii”.
Program:
1. Actele legislative și normative ce reglementează realizarea inventarierii activelor şi datoriilor în cadrul entităţii şi reflectarea rezultatelor acesteia în evidența contabilă.
2. Cerințe obligatorii față de procedura de documentare a desfăşurării inventarierii.
3. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii activelor şi datoriilor entităţii.
4. Consecințele juridice ale încălcării regulilor stabilite privind inventarierea activelor şi datoriilor entităţii și practica a atragerii la răspunderea juridică a persoanelor vinovate.
Formatori:
- Georgeta Covaliov-Rusu - CAP, АССА (DipIFR, IPSAS, Business Valuations, Cert IFR)
- Olga Donciu - CAP, magistru în drept, consultant economico-financiar
 
Detalii curs:
Când: 04 decembrie ora 10:00-14:00
Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
Investiție: 1550 MDL
Pentru înregistrare completați formularul https://forms.amocrm.ru/mcvrcv