Contabilitatea în Organizatiile Necomerciale

Contabilitatea în Organizatiile Necomerciale

28 – 7 septembrie–octombrie
17:30
2990 lei
Adaugă în favorite

Cursul are drept scop asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în organizaţiile necomerciale şi a modului de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare. După finalizarea cursului cursanții vor fi capabili să interpreteze şi să aplice prevederile actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale, să analizeze diferite procedee şi opţiuni contabile aferente tranzacţiilor specifice şi să calculeze indicatorii din situaţiile financiare și fiscale ale acestor organizaţii.

Înregistrare: https://pro-active.md/contabilitateonc/

Conținutul cursului

Tema 1. Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale
1.1. Cerinţe generale privind organizarea contabilităţii
1.2. Elaborarea bugetelor şi controlul executării acestora
1.3. Particularităţile formării şi aplicării politicilor contabile
1.4. Structura şi modul de elaborare a planului de conturi de lucru

Tema 2. Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
2.1. Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie special
2.2. Contabilitatea mijloacelor nepredestinate
2.3. Contabilitatea contribuţiilor fondatorilor şi membrilor
2.4. Contabilitatea fondurilor
2.5. Contabilitatea altor surse de finanţare

Tema 3. Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale
3.1. Reguli generale privind contabilitatea activelor
3.2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale
3.3. Contabilitatea stocurilor
3.4. Contabilitatea avansurilor acordate şi altor active circulante

Tema 4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale
4.1. Componenţa şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor
4.2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie special
4.3. Contabilitatea altor venituri şi cheltuieli
4.4. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică
4.5. Modul de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli şi de determinare a excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune

Tema 5. Situaţiile financiare și fiscale ale organizaţiilor necomerciale
5.1. Componenţa şi etapele întocmirii şi prezentării a situaţiilor financiare și fiscal
5.2. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor bilanţului
5.3. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei de venituri şi cheltuieli
5.4. Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei modificărilor surselor de finanţare
5.5. Structura şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
5.6. Particularitățile impozitării și raportării fiscale în ONC. Structura şi modul de întocmire a ONG17

Formator: Lidia Cauș
Dr. conferențiar univ. și contabil practician. Trainer PROACTIVE și consultant pe domeniul contabilitate în ONC.

Începe: 28 Septemrbie 2020

Desfășurare: 4 zile

Investiție:
2490 lei până pe 18 septembrie
2990 lei din 19 septembrie

Înregistrare: https://pro-active.md/contabilitateonc/