Contacte

060 879 444

079 979 444

Ln-Vn, 09:00-19:00

menu

curs 

 

Curs practic: Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul comerţului exterior

Programul cursului:

1. Actele ce reglementează activitatea de comerţ exterior 

2. Regimurile vamale ale activității de comerţ exterior

3. Contabilitatea operaţiunilor de import 

4. Contabilitatea operaţiunilor de export 

5. Contabilitatea operaţiunilor combinate de comerţ exterior

6. Calculariea TVA aferentă restituirii și reflectarea acesteia în Declarația TVA

7. Controlul valutar al operaţiunilor de comerţ exterior


Detalii curs:

Speaker: Cechina Ecaterina, dr. conf. univ., director-financiar SA Bucuria
Când: 13 mai, 10:00 - 18:00
Locația: bd. Ştefan cel Mare 134, et.4, sala de conferințe 

Investiție:
1190 lei pînă la data de 24 Aprilie
1390 de la 24 Aprilie
Investiția include: 1 zi de curs, materialele de lucru, pauza de masă, pauzele de cafea