Evidența documentelor de casă: Modificări recente

Evidența documentelor de casă: Modificări recente

30 iunie
16:30, 20:30
690–1390 lei
Adaugă în favorite
Cu disciplina financiară nu-i de glumit!
 
Dacă te-ai confruntat cu cel puțin una dintre întrebările de mai jos, înseamnă că trebuie să fii
prezent la seminar:
-   Actele normative privind disciplina de casă constituie un prilej de neliniște pentru dv-
stră?
-   Aveți dubii asupra modului de acțiune cu plăți în numerar?
-   Documentele justificative privind transferurile de bani în interes propriu vă ridică
probleme?
-   Munciți zilnic cu spaima de a nu greși, uita sau omite anumite aspecte legislative în
documentele de casă?
-   Gândul la amenzile SFS vă îngheață inima?
 
PROGRAM
1.   Reglementarea normativă a numerarului din casieria entității. Modificări legislative
recente
2.   Perfectarea documentară a operaţiunilor cu numerarul entităţii
3.   Limita numerarului ce poate fi păstrat în casieria entităţii
4.   Obligaţia privind instalarea terminalelor POS
5.   Sancțiuni pentru încălcarea disciplinei de casă
6.   Modul de întocmire a Situaţiei fluxurilor de numerar
 
La sfârșitul seminarului vei fi capabil să:
-   aplici corect legislația în vigoare aferentă operațiunilor de casă;
-   perfectezi corect documentele ce ţin de evidenţa operaţiunilor cu numerarul entităţii;
-   efectuezi corectări în Registrul MCC;
-   întocmeşti corect Situaţia fluxului de numerar;
-   cunoşti legătura dintre indicatorii Bilanțului și Situația fluxurilor de numerar.
 
Formator: Rodica Cușmăunsă - Doctor în științe economice; conferențiar universitar ASEM,
contabil-practician cu o experiență de peste 20 ani; trainer PROACTIVE din anul 2016 și
consultant în contabilitate. Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.