Inventarierea Activelor si Datoriilor Entitatii

12 decembrie
Marți, 09:00
str. Ştefan cel Mare 134
1190 lei
Adaugă în favorite

 

Inventarierea reprezintă mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității.

În acest context, compania Vioser Trainings & Events organizează cursul: Aspecte practice privind inventarierea activelor şi datoriilor entităţii. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte: 

1. Actele legislative și normative ce reglementează realizarea inventarierii activelor şi datoriilor în cadrul entităţii şi reflectarea rezultatelor acesteia în evidența contabilă.
2. Proceduri premergatoare procesului de inventariere.
3. Cerințe obligatorii față de procedura de documentare a desfăşurării inventarierii.
4. Modul de compensare a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere.
5. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii activelor şi datoriilor entităţii.
6. Particularitățile inventarierii elementelor contabile ale entității în anumite cazuri specifice.
7. Evidența contabilă și impozitarea operațiunilor de recuperarea benevolă a prejudiciului material și de recuperarea a prejudiciului material prin instanţa judecătorească.
8. Consecințele juridice ale încălcării regulilor stabilite privind inventarierea activelor şi datoriilor entităţii și practica atragerii la răspunderea juridică a persoanelor vinovate.

Detalii curs:
Speakeri: Georgeta Covaliov-Rusu - CAP, АССА DipIFR, doctorand ASEM 
Olga Donciu - CAP, magistru în drept, consultant economico-financiar 
Când: 12 decembrie, 9:00- 17:00
Locația: bd. Ştefan cel Mare 134, et.4, sala de conferințe 

Investiție:
1190 lei până la data de 5 decembrie
1490 de la 5 decembrie
Investiția include: 1 zi de curs, materialele de lucru, pauzele de cafea

Pentru înscriere la curs, completați formularul: goo.gl/9DUXDA