Legislația muncii și contribuții de asigurări sociale in Republica Moldova. Dificultăți, Declarare și Soluții

Legislația muncii și contribuții de asigurări sociale in Republica Moldova. Dificultăți, Declarare și Soluții

10 septembrie
Vineri 9:00
Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
1550 lei
Adaugă în favorite
Modulul I: Aplicarea Legislației Muncii în Republica Moldova. Dificultăți, neclarități și soluții
1. Particularitățile aplicării unor norme ale Codului muncii (şomajul tehnic; staționarea; concediul anual; concediul neplătit; munca pe fracțiune de normă etc.)
2. Modul, condițiile și specificul muncii la domiciliu și a muncii la distanță
3. Schimbarea locului de muncă al salariatului fără acordul lui și fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă
4. Transferul temporar ale salariatului la alt loc de muncă.
5. Utilizarea mijlocului de transport propriu al angajatului la locul de muncă.
6. Procedura de transferare a zilelor de repaus (de lucru) în alte zile în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și a celor de sărbătoare nelucrătoare
7. Procedura de achitare a indemnizației de eliberare din serviciu a salariatului aflat în concediul social în cazul lichidării entității.
8. Aprobarea și modificarea statelor de personal ale entității.
9. Răspunderea materială a Administratorului și contabilului șef
10. Întrebări și răspunsuri
Formator: Tudor CAPŞA, director al Centrului de Cercetări ale Relaţiilor de Muncă, doctor în dreptul muncii, conferențiar universitar
 
Când: 10 septembrie 2021, 09:00-13:00
 
Modulul II: Aspectele declarării indemnizațiilor și contribuțiilor de asigurări solciale
1. Aspectele declarării contribuţiilor de asigurări sociale. Utilizarea corectă a categoriilor persoanelor asigurate.
2. Detalii privind stabilirea diferitor tipuri de indemnizaţii, în special a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
3. Aspectele declarării raporturilor de muncă pe fiecare angajat. Modul de completare a Informaţiei IRM 19.
Formator: Clara SOROCEAN, sef Directie Generală, Casa Națională de Asigurări Sociale
 
Când: 10 septembrie 2021, 13:30-15:00

Detalii:
Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
Program: 09:00-15:00
Investiție:
1550 MDL până la data de 03 septembrie
1900 MDL de la 04 septembrie
Pentru înregistrare completați formularul https://forms.amocrm.ru/dxrmxt