Prelucrarea DATELOR CU CARACTER PERSONAL și Legea Digitalizării Economiei. Politica de confidențialitate. Termeni și condiții pe pagina WEB

31 May
Tuesday, 10:00
Chișinău, Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
1930 lei
Adaugă în favorite
Cunoști dacă ești obligat sau nu să te înregistrezi în calitate de operator de date cu caracter personal?
Ești la curent cu recentele modificări aferent Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Legii digitalizării economiei, în vigoare din 01.01.2022?
Întâmpini neclarități privind întregul proces de prelucrare a datelor cu caracter personal?
Participă în cadrul trainingului din 31 MAI ,,Prelucrarea DATELOR CU CARACTER PERSONAL și Legea Digitalizării Economiei. Politica de confidențialitate. Termeni și condiții”.
Trainingul este destinat tuturor directorilor, contabililor, managerilor de resurse umane și alte persoane care prelucrează date cu caracter personal.
 
Pentru înscriere, click https://bit.ly/3KRoJkm
 

Agenda

Legea ,,digitizarea economiei” și Legea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Modificările legale aplicabile începând cu 01.01.2022

- Comerțul electronic;

- Relațiile de muncă;

- Obligațiile aferente înregistrării și autorizării în calitate de operator de date;

Pagina web și comerțul electronic pe Website:

- Setul de date obligatoriu a fi prezentat consumatorului pe platformele online;

- Structura și elementele Politicii de Confidențialitate publicată pe pagina web;

- Structura și elementele aferent Termeni și Condiții publicat pe pagina web;

- Consecințele neinformării consumatorului privind termenele și condițiile și măsurile de protecție a datelor cu caracter personal;

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:

- Legislația națională care trebuie sa fie consultată și la care trebuie făcută trimitere atunci când includem informații cu privire la bunuri și servicii pe pagina web

- Când pot fi prelucrate datele personale?

- Drepturile utilizatorilor de web site cu privire la protecția datelor personale:

Condițiile de divulgare a datelor către terți;

Declarația de confidențialitate;

Procedura de obținere a consimțământului pentru prelucrar;ea datelor în scop de marketing

Fișierele cookie;

Modalitatea de retragere a consimțământului de către consumator.