Scoala Contabilului Profesionist - Curs Online

Scoala Contabilului Profesionist - Curs Online

10 aprilie 2020
Vineri 17:30
Online
3290 lei
Adaugă în favorite

Curs practic acum și ONLINE

Școala Contabilului Profesionist

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”.

PROGRAM

(80% practică și numai 20% teorie)

 

Modulul I- Bazele contabilității (24)

 • Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară
 • Caracteristica și clasificarea elementelor contabile
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Organizarea contabilității în cadrul entității
 • Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale
 • Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova

Modulul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106)

 Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor 

 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale 
 • Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și reparația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională.

Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor

 • Contabilitatea materii prime și materiale de bază 
 • Contabilitatea combustibilului 
 • Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor
 • Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată - Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor 
 • Contabilitatea mărfurilor 
 •  Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări

Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului 

 •  Contabilitatea numerarului în casierie 
 • Modul de întocmire a Registrului de casă - Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control 
 • Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină 
 • Contabilitatea altor conturi bancare

Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor 

 • Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate 
 • Contabilitatea creanțelor bugetului 
 • Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări 
 • Contabilitatea creanțelor ale personalului 
 • Contabilitatea altor creanțe 
 • Semnificația creanțelor compromise

Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor 

 • Contabilitatea datoriilor financiare 
 • Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate - Contabilitatea datoriilor comerciale 
 • Semnificația datoriilor compromise 
 • Contabilitatea datoriilor față de personal 
 • Contabilitatea datoriilor privind asigurările 
 • Contabilitatea datoriilor față de buget 
 • Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18 
 • Semnificația Declarației privind TVA

Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare 

 • Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor 
 • Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente 
 • Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar 
 • Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri
 • Completarea formularelor situațiilor financiare individuale 

Contabilitatea și raportarea financiară a capitalului propriu 

 • Contabilitatea capitalului social, neînregistrat și prime de capital 
 • Contabilitatea rezervelor 
 • Contabilitatea utilizării profitului net 
 • Reformarea bilanțului

  Format de studii:
  Curs integral în 1,5 luni.
 • Alegerea orelor de cursuri:
 • I – Ora 09:00- 12:00 
 • II– Ora 17:30- 20:30

 

Formator:
Galina Bădicu

Conferențiar univ. ASEM.
Anterior contabil șef la NANUNA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL.
Trainer PROACTIVE Consulting.

Începe:
10 Aprilie (1,5 luni)

vineri 17:30-20:30 

sâmbătă, duminică 09:00-15:00

Investiție:

3290 lei