ÎNCHIDEREA ANULUI 2020 ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR NECOMERCIALE

ÎNCHIDEREA ANULUI 2020 ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR NECOMERCIALE

2–3 martie 2021
13:00
1780 lei
Adaugă în favorite
Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un șir de particularități care rezultă din scopul și specificul activității acestora. Modul de contabilizare a tranzacțiilor în aceste organizații este reglementat de către un act normativ separat. Pentru acest tip de entități sunt prevăzute formulare distincte de situații financiare și rapoarte fiscale, care diferă de formularele similare ale entităților economice.
Managementul Financiar în cadrul organizațiilor necomerciale are un caracter foarte specific și individual.
În acest context vă invităm la un curs foarte NECESAR și UTIL pentru entitățile non-profit. 
Sesiunea I
,,Raportarea în organizațiile necomerciale în anul 2020’’
Program:
1. Etapele premergătoare întocmirii situațiilor financiare și fiscale
2. Structura şi modul de întocmire a indicatorilor:
- bilanțului;
- situației de venituri şi cheltuieli;
- situaţiei modificărilor surselor de finanțare;
- notei explicative la situațiile financiare;
3. Particularitățile impozitării și raportării fiscale în ONC. Modul de întocmire a Declarației privind impozitul pe venit ONG17.
4. Studiu de caz privind calcularea indicatorilor situațiilor financiare și fiscale. 
Formator: Cauș Lidia, dr., conf. univ. ASEM, practician 
Când: 02 martie 2021, 10:00-14:00
Locația: platforma ZOOM
 
Sesiunea II
„Managmentul financiar în ONG-uri: aspecte practice”
Program:
1. Management financiar: principii de bază și noțiuni generale:
2. Organizarea internă și planificarea financiară;
3. Remunerarea muncii;
4. Puncte de control și securizarea activelor;
5. Sesiune întrebări și răspunsuri;
 
FormatorIulia Sirghi-Zolotco, manager financiar și procurări Expert-Grup
Când: 03 martie 2021, 13:00-16:00
Locația: platforma ZOOM
Investiție:
1490 MDL până la data de 23 februarie
1780 MDL de la 24 februarie
 
Pentru înscriere la curs, completați formularul: https://forms.amocrm.ru/drdldl