Aplicarea Legislației Muncii în entitățile din R.M.

Aplicarea Legislației Muncii în entitățile din R.M.

31 mai
Miercuri 9:00
Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 3, of. 339
2100 lei
Adaugă în favorite

Aplicarea legislației muncii în entitățile din Republica Moldova: Concedierea. Indemnizații. Concedii. State de Personal. Controlul Public și Sindical. Sancțiuni. Probleme și Dificultăți.

Vrei să cunoști mai multe despre noi aspecte privind CONCEDIEREA SALARIAȚILOR în legătură cu REDUCEREA numărului/statelor de PERSONAL din cadrul unității??

Întâlnești neclarități la capitolul REGLEMENTĂRII ACTUALE despre acordarea CONCEDIILOR anuale și celor sociale?

Controlul PUBLIC ȘI SINDICAL asupra  respectării LEGISLAŢIEI MUNCII de către angajator este un subiect de interes pentru tine?

Sunt câteva din întrebările pe care le pun contabilii atunci când se pomenesc în fața situațiilor dificile, iar raportarea lunară depinde doar de ei.

 

Deoarece noi înțelegem perfect cât de importantă este corectitudinea cifrelor în companie și raportarea către instituțiile de stat, te invităm cu drag la un training PRACTIC și NECESAR pentru Contabili sau Contabili șefi care își pun întrebări

Program:

         I.Noi aspecte privind concedierea salariaților în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal din cadrul unității

1. Probleme organizatorice, economice și  juridice privind elaborarea și  aprobarea ordinului motivat cu privire la reducerea numărului/statelor de personal.

2. Dificultăți de ordin juridic la etapa preavizării în scris a salariatului înainte de concedierea lui în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal.

3. Selectarea corectă/justă de către angajator a salariaților care urmează a fi preavizați în scris în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal.

4. Neclarități ce pot apărea în procesul de propunere prin transfer salariatului preavizat a unui alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii.

5. Unele chestiuni nereglementate ce țin de reducerea/disființarea locurilor de muncă (profesiilor/funcțiilor) vacante.

6. Particularitățile privind concedierea salariaţilor  angajaţi prin cumul (intern sau extern).

7. Comentarii privind acordarea salariatului ce urmează a fi concediat a zilelor lucrătoare pentru căutarea unui alt loc de muncă (în afara unității).

8. Prezentarea de către angajator structurii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a informaţiilor/datelor privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate.

9. Solicitarea de către angajator de la organul (organizatorul) sindical din unitate a opiniei consultative prealabile scrise privind concedierea salariatului - membru de sindicat.

10. Întocmirea și emiterea ordinului de concediere a salariatului în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal cu aducerea lui la cunoștința celui concediat.

11. Cazurile când se interzice concedierea salariatului în legătură cu reducerea numărului/statelor de personal.

12. Cuantumul și condițiile de plată a indemnizaţiei de eliberare din serviciu salariaților concediați în urma reducerii numărului/statelor de personal.

13. Consecințele juridice în caz de neemitere de către angajator la timp a ordinului de concediere a salariatului în urma reducerii numărului/statelor de personal.

14. Condițiile privind posibilitatea restabilirii profesiilor/funcțiilor reduse anterior în statele de personal ale unităţii pentru anul respectiv.

15. Aspecte procedurale privind restabilirea la locul de muncă a salariatului concediat nelegitim în urma reducerii numărului/statelor de personal și care este răspunderea angajatorului în acest caz.

II. Reglementări actuale despre acordarea concediilor anuale și celor sociale

1. Difucultăți la aplicarea normelor de drept ce reglementează modul/condițiile de acordare a  concediilor de odihnă anuale

2. Impedimente la realizarea drepturilor privind folosirea concediiilor de odihnă anuale suplimentare plătite

3. Probleme ce țin de atribuirea și plata concediilor medicale

4. Reguli noi privind folosirea concediilor de maternitate

5. Noi abordări în privința realizării concediilor parțiale plătite pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani

6. Prevederi legale referitoare la concediul paternal

7. Beneficierea de concedii suplimentare neplătite pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani

  III. Controlul public și sindical asupra  respectării legislaţiei muncii de către angajator

1. Cadrul legal privind controlul asupra respectării actelor normative din sfera muncii

2. Particularitățile controlului exercitat de către Inspectoratul de Stat al Muncii

3.  Specificul controlului efectuat de către organele sindicale din Moldova

4. Aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislaţiei muncii

   IV. Răspunsuri la întrebările participanților la seminar

1. Chestiuni venite din partea  participanților

2. Explicații pe marginea subiectelor abordate de participanți

 

Formator: Tudor CAPŞA, director al Centrului de Cercetări ale Relațiilor de Muncă, doctor în dreptul muncii, conferențiar universitar

Detalii:
Când: 31 Mai 2023, 09:00 - 13:00

Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 3, of. 339

Investitie:
1750 MDL până la data de 24 Mai 2023
2100 MDL de la 25 Mai 2023

Ne contactați la nr. de telefon: 069835556.

 

P.S. Dacă ai în gând persoane care crezi că s-ar bucura de această oportunitate, te rog, împărtășește link-ul cu ei.

 

VIOSER- Misiuni îndeplinite la SUPERLATIV

Succesul nostru este succesul vostru!!!