Politica de confidențialitate

iTicket.md este reprezentat de către „EVO IT ONLINE” S.R.L.

Prin utilizarea în continuare a serviciilor iticket.md declarați faptul că aveți cel mai puțin 18 ani, ați citit și ați înțeles în totalitate politica de confidențialitate, politică cookies și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor voastre cu caracter personal, în conformitate cu cele politice indicate.

În cazul în care sunteți sub 18 ani, puteți utiliza serviciile www.iticket.md numai cu acordul unul dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească politica de confidențialitate, politica cookies și să dea acord la prelucrarea datelor personale sale conform dispozițiilor indicate în politice, deoarece www.iticket.md poate verifica existența consimțământului din partea persoanelor menționate utilizând măsurile rezonabile. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

„EVO IT ONLINE” S.R.L. și brandul iTicket nu poartă răspundere pentru nici un fel de despăgubiri cauzate prin eliminarea informației false și/sau introduse fără consimțământul necesar din partea părintelui sau reprezentantului legal.

„EVO IT ONLINE” S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal din contul utilizatorului online de pe website-ul www.iticket.md conform principiilor, regulilor și prevederilor descrise ulterior. „EVO IT ONLINE” S.R.L. nu dezvăluie terților datele personale din cabinetul utilizatorului online pe www.iticket.md.

                                                               

Totodată, în unele cazuri, „EVO IT ONLINE” S.R.L. poate transmite terților datele personale ale persoanelor care vor vizita evenimentul și/sau care au cumpărat bilete la eveniment numai când anumit eveniment necesită transmiterea datelor cu caracter personal privind persoanele vizate și numai când scopurile, motivele și împuternicirile de a colecta datele personale ale clienților (persoanele care cumpără sau vizitează evenimentul) în numele terțului - companiei organizatorice sînt prevăzute în contractul încheiat între “EVO ALFA” S.R.L, care este partea brand-ului iTicket și compania terță. În acest caz, datele personale vizitatorilor/cumpărătorilor biletelor la eveniment vor fi transmise de „EVO IT ONLINE” S.R.L. către “EVO ALFA” S.R.L, care ulterior va transmite datele personale către compania care a solicitat aceste date, respectând toate prevederile descrise mai jos și măsuri de securitate conform cadrului legislativ și intern. În cazurile menționate, clienții vor fi informați pe pagina evenimentului pe iticket.md despre necesitatea transmiterii datelor personale către terți pentru organizarea și desfășurarea mai efectivă evenimentului. Cumpărarea biletelor la evenimentul menționat și introducerea datelor personale vizitatorilor/cumpărătorilor biletelor la evenimentul reflectă consimțământul persoanelor vizate pentru transmiterea și prelucrarea datelor personale către terțul.

 

În aceste cazuri „EVO IT ONLINE” S.R.L. și “EVO ALFA” S.R.L acționează că persoanele împuternicite de companie terță de a colecta datele personale ale cumpărătorilor/vizitatorilor și nu au calitate de operator de date personale. Persoana responsabilă cu calitatea de operator este compania terță care a solicitat colectarea datelor în numele sale. Totodată, „EVO IT ONLINE” S.R.L. și “EVO ALFA” S.R.L. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate de companie terță conform prevederilor mai jos descrise, cadrului legislativ și intern. Pentru informația suplimentară subiectul datelor cu caracter personal poate adresa la „EVO IT ONLINE” S.R.L., utilizând datele de contact de pe website-ul www.iticket.md.

În alte cazuri și pentru scopuri descrise mai jos „EVO IT ONLINE” S.R.L. are calitate de operator conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Principii de protecție a datelor  

Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite și legitime;
Datele NU vor fi prelucrate de către terți într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
Datele personale vor fi exacte, și actualizate (dacă este necesar);
Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-un mod de înaltă securitate;
Datele personale nu vor fi partajate terților decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente între părți;
Persoanele cărora li se prelucrează datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.
 

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoana fizică identificată sau identificabilă.
Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, etc.
 

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:
Numele și datele de contact (numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa domiciliului/reședinței în cazul livrării biletelor, numărul de telefon mobil, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare).
Date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre ce sunt obținute prin intermediul Cookies. (vezi Politica Cookies)
Colectăm date despre caracteristicile pe care le folosiți, produsele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.
Date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, include adresa IP, setările de limbă și setările regionale.
 

Scopul colectării datelor personale

Informarea clienților privind validarea și expedierea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și/sau serviciile achiziționate.
Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail), numai în cazul în care persoana vizată (cumpărătorul) și-a exprimat în mod explicit acordul. Aceste pot include oferte promoționale, alerte privind începere sau anulare a evenimentului, schimbarea datei, orei, locului evenimentului, etc.
Cercetare de piața, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.
De asemenea, „EVO IT ONLINE” S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de plată/bancare furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre.
 

Prin utilizarea în continuare a serviciilor www.iticket.md declar faptul că am citit și am înțeles în totalitate politica de confidențialitate și politica cookies și consimt la prelucrarea și utilizarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cele indicate politice.

 

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopurile mai sus menționate.
Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus.
Accesul la datele personale este strict limitat personalului „EVO IT ONLINE” S.R.L., asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.
 

Securitatea procesării

Datele personale vor fi prelucrate/procesate în mod sigur și se vor aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a le proteja împotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.
Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la [email protected].
 

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale, vă rugăm contactați [email protected] cu o cerere semnată și datată.
Abonarea la newsletter-ul nostru vă oferă posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi promoții, programe de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, vouchere/coduri de discount și oferte personalizate prin e-mail.
Utilizatorul poate în orice moment dezabona de la newsletter-ul iTicket. În acest caz ofertele promoționale nu mai vor fi expediate către utilizatorul. Utilizatorul poate în orice moment abona la newsletter-ul din nou.
În cazul neutilizării contului utilizatorului online timp de 2 ani, iTicket va adresa cu o notificare către utilizator privind dorința lui de a păstra contul utilizatorului online pe perioada de 2 ani următoare, în caz contrar contul se lichidează. În cazul de refuz sau tăcerea ori necomunicarea răspunsului în timp de 15 zile din data comunicării intenției de a lichida contul utilizatorului online, iTicket îl lichidează contul utilizatorului online inactiv. În caz de necesitate utilizatorul poate înregistra un cont utilizatorului online din nou.