Contabilitatea in ONG septembrie

23 septembrie 2017
Sâmbătă, 10:00
bd. Ştefan cel Mare 134, et.4
990 lei
Adaugă în favorite

 Curs practic: Particularitățile contabilității, raportării financiare și fiscale în organizaţiile necomerciale


Scopul cursului: 
Asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în organizaţiile necomerciale şi a modului de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare și rapoartele fiscale.

Rezultatele pe care le obţii: 
După finalizarea cursului vei fi capabil să interpretezi şi să aplici prevederile actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale, să analizezi diferite procedee şi opţiuni contabile aferente tranzacţiilor specifice şi să calculezi indicatorii din situaţiile financiare ale acestor organizaţii și rapoartele fiscale, în special Declarația privind impozitul pe venit Ven 12.

Сonţinutul cursului:
1. Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale
2. Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
3. Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale
4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale
5. Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale

Detalii curs:
Speaker: Lidia Cauș, dr. conferențiar univ., contabil practician, lector și formator.
Cînd: 23 septembrie, ora 10:00-15:00
Locația: bd. Ştefan cel Mare 134, et.4, sala de conferințe

Investiție:
790 lei pînă la data de 13 septembrie
990 lei de la 13 septembrie
Investiția include: 5 ore de curs, materialele de lucru, pauzele de cafea