Curs practic DIRECTOR Contabilitate. Fiscalitate. Finanțe.

14–29 April 2021
Wednesday, 16:00
4490 lei
Adaugă în favorite

Mulți manageri au anumite rezerve și ezitări față de contabilitate și fiscalitate. Pentru a le elimina, vom analiza împreună activitatea managerială din perspectiva financiară și vom explora relația dintre management, contabilitate și fiscalitate.

Ne dorim să-i înțelegem pe contabili și finanțiști și ei să ne înțeleagă!

Să comunicăm aceeași limbă!

Scopul instruirii: Cursul se prezintă într-un limbaj accesibil pe concepte din domeniul financiar, pornind de la noțiuni de bază ale contabilității și acumulând progresiv cunoștințele necesare înțelegerii Situațiilor financiare, elaborării schițelor de buget, dar și altele.

Cunoștințele asimilate vor permite participanților să comunice eficient și productiv cu profesioniștii din domeniul financiar-contabil.

Cine poate participa? Acest curs se adresează:

-- oricărui manager sau specialist care dorește să înțeleagă activitatea financiar-contabilă a companiei sale, pentru a lua decizii mai bune;

-- tuturor celor care doresc să înțeleagă, să interpreteze situațiile financiare și să utilizeze analiza indicatorilor financiari pentru definirea strategiilor companiei;

-- antreprenorilor și tinerilor ce doresc să-și deschidă propria afacere.

PROGRAMUL CURSULUI:

MODULUL 1. CONTABILITATE - Rodica CUȘMĂUNSĂ, Trainer Proactive, Contabil practician

14 Aprilie 2021, ora 16:00 – 19:00

17 Aprilie 2021, ora 09:30 – 13:00

 1. Inițiere în contabilitate. Reglementarea contabilității în Republica Moldova. Răspunderea pentru ținerea contabilității
 2. Averea companiei – în termeni contabili. Cum deosebim activele de pasive?
 3. Creanțe și datorii. Despre termenul legal de prescripție
 4. Bazele legislației muncii. Salarii și reținerile din salarii
 5. Disciplina financiară. Ce trebuie să cunoști despre tranzacțiile în numerar.
 6. Calculația costului produselor fabricate/serviciilor prestate și formarea prețurilor
 7. Venituri, cheltuieli și rezultatul financiar. Când se înregistrează veniturile și cheltuielile în contabilitate? De ce avem profit, dar nu avem bani în cont?
 8. Repartizarea dividendelor
 9. Cum citim Bilanțul și Situația de profit și pierdere?

MODULUL 2. FISCALITATE –Victor COJOCARU, Contabil practician, Î.M. First Audit International S.A.

22 Aprilie 2021, ora 16:00 – 19:00

 1. Administrarea fiscală. Drepturile și obligațiile contribuabililor.
 2. Impozitul pe venit – alegem regimul de impozitare: general sau simplificat? Venituri impozabile și cheltuieli deductibile, venit contabil și venit impozabil.
 3. Mecanismul de funcționare a TVA. Te înregistrezi sau nu în calitate de plătitor TVA? Când este avantajos să lucrezi cu neplătitorii de TVA și persoanele fizice?
 4. Aspecte generale privind alte impozite și taxe.

MODULUL 3. CONTROALE ȘI AMENZI – invitat

24 Aprilie 2021, ora 10:00 – 13:00

 1. Ținerea incorectă a contabilității
 2. Încălcarea prevederilor legislației fiscale
 3. Încălcarea prevederilor legislației muncii
 4. Modul de efectuare a controalelor, procedura de emitere a deciziilor și contestarea acestora
 5. Termenii de prescripție pentru calcularea și achitarea impozitelor și taxelor

MODULUL 4. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI DECIZII MANAGERIALE - Svetlana RABEI, Manager regional procese financiar-contabile Mogo Eastern Europe, Riga, Letonia

27 Aprilie 2021, ora 16:00 – 19:00

29 Aprilie 2021, ora 16:00 – 19:00

 1. Principii de organizare a managementului financiar
 2. Sistemul de gestiune a finanțelor. Funcțiile directorului financiar.
 3. Procesul de planificare. Sistemul de bugetare
 4. Planificarea și gestionarea capitalului circulant
 • Ciclul operațional și financiar
 • Gestionarea stocurilor
 • Gestionarea creanțelor și datoriilor
 • Gestionarea numerarului
 • Planificarea necesarului de numerar
 1. Raportul managerial – structură și necesitate
 2. Analiza principalilor indicatori financiari
 3. Procesul decizional și planificarea strategică (pe scurt)
 4. Q&A

Avantajele cursului:

 1. deprinzi limbajul contabilității și al finanțelor;
 2. interpretezi corect conținutul legislației și al situațiilor financiare (bilanț, Situația de profit și pierdere, cash flow, indicatori financiari);
 3. evaluezi, în termeni financiari, consecințele tranzacțiilor desfășurate de companie;
 4. determini dacă o tranzacție intră sub incidența anumitor taxe și impozite;
 5. stabilești impactul fiecărei decizie asupra stabilității financiare a companiei;
 6. înțelegi mecanismul de bugetare;
 7. utilizezi analiza indicatorilor financiari pentru perfecționarea strategiei, și în rezultat, a competitivității și credibilității companiei;
 8. elimini riscul amenzilor și penalităților.

Data evenimentului: 14 Aprilie

Locație: online