Inventarierea – instrumentul de bună gestionare a patrimoniului

26 September
Monday, 09:00
1450 lei
Adaugă în favorite

Evidența contabilă este un principal instrument al managementului entităților de orice tip, ce urmează să asigure conducerea și fondatorul cu informații reale și veridice asupra administrării patrimoniului entității, pentru adoptarea deciziilor administrative prin prisma eficienței, eficacității și economiei.

Pentru realizarea acestui obiectiv, drept condiție principală este simetria deplina între datele înregistrate în conturile contabile și realitatea faptica a activelor și pasivelor existente, care poate fi atinsă doar prin efectuarea inventarierii în conformitate cu normele existente și bunele practici.

 

Asociația Obștească „Academia de Management Public „AES SIDE”” propune pentru 26 septembrie 2022 un webinar practic în format online cu genericul: „Inventarierea – instrumentul de bună gestionare a patrimoniului”:

 

Temele puse în discuție:

  1. 1.     Necesitatea efectuării inventarierii, scopuri și rezultate
  2. 2.     Trecere în revistă a actelor de reglementare a procesului de inventariere.
  3. 3.     Clasificarea și etapele efectuării inventarierii. Organizarea activității comisiilor de inventariere.
  4. 4.     Procesul de inventariere propriu-zis și procedura de documentare a acestuia.
  5. 5.     Constatarea și perfectarea rezultatelor inventarierii imobilizărilor necorporale şi corporale, stocurilor, numerarului, creanțelor și datoriilor.
  6. 6.     Diferențele depistate în rezultatul inventarierii.
  7. 7.     Recuperarea prejudiciului material – reglementarea și organizarea procesului.

 

Cui este destinat seminarul:

Seminarul practic este elaborat pentru a fi un suport:

  • primarilor, consilierilor locali, managerilor operaționali, precum și conducătorilor autorităților/instituțiilor bugetare, autorităților bugetare independente/autonome, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum și entităților/autorităților independente responsabile de reglementarea unui domeniu economic și/sau social.
  • managerilor, contabililor-șefi, economiștilor, inginerilor-șefi, depozitarilor, magazionerilor și angajaților din sectorul real al economiei, responsabili de gestionarea patrimoniului.

 

Formator: Rima SCIASTLIVÎI – auditor public cu experiență practică de 25 ani, inclusiv în domeniul managementului public și finanțelor publice, expertă in auditul public extern și intern, ex-director al Direcției Generale Finanțe al Consiliului Municipal Chișinău. Activitate în calitate de formator din 2007.

 

Locul de desfășurare: Online.

Link-ul către eveniment va fi expediat în poșta electronică cu 24 de ore înainte de începerea evenimentului.

Pentru comoditatea Dvs. există opțiunea petrecerii instruirii în format off-line, cu prezența fizică în locația indicată de Dvs., dacă va fi format grup de cel puțin 10 persoane.

 

Limba desfășurării seminarului practic modular: română, la necesitate vor fi date explicații și  în limba rusă

 

Investiția în dezvoltare va constitui: 1450 MD, care include în sine:

 

✔         8 ore petrecute interactiv și cu utilitate maximă (de la 9:00 până la 17:30);

✔         Cunoștințe practice referitor la efectuarea unei inventarieri corecte;

✔         Prezentarea PPT în format electronic;

✔         Certificat privind participarea la seminar.