Scoala Contabilului Profesionist iunie 2020

Scoala Contabilului Profesionist iunie 2020

14 iunie
Duminică 14:00
Online
3990 lei
Adaugă în favorite

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”.

PROGRAM

(80% practică și numai 20% teorie)

 

Modulul I- Bazele contabilității (24)

 • Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară
 • Caracteristica și clasificarea elementelor contabile
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Organizarea contabilității în cadrul entității
 • Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale
 • Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova

Modulul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106)

 Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor 

 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale 
 • Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și reparația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională.

Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor

 • Contabilitatea materii prime și materiale de bază 
 • Contabilitatea combustibilului 
 • Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor
 • Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată - Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor 
 • Contabilitatea mărfurilor 
 •  Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări

Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului 

 •  Contabilitatea numerarului în casierie 
 • Modul de întocmire a Registrului de casă - Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control 
 • Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină 
 • Contabilitatea altor conturi bancare

Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor 

 • Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate 
 • Contabilitatea creanțelor bugetului 
 • Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări 
 • Contabilitatea creanțelor ale personalului 
 • Contabilitatea altor creanțe 
 • Semnificația creanțelor compromise

Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor 

 • Contabilitatea datoriilor financiare 
 • Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate - Contabilitatea datoriilor comerciale 
 • Semnificația datoriilor compromise 
 • Contabilitatea datoriilor față de personal 
 • Contabilitatea datoriilor privind asigurările 
 • Contabilitatea datoriilor față de buget 
 • Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18 
 • Semnificația Declarației privind TVA

Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare 

 • Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor 
 • Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente 
 • Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar 
 • Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri
 • Completarea formularelor situațiilor financiare individuale 

Contabilitatea și raportarea financiară a capitalului propriu 

 • Contabilitatea capitalului social, neînregistrat și prime de capital 
 • Contabilitatea rezervelor 
 • Contabilitatea utilizării profitului net 
 • Reformarea bilanțului

Formator:
Galina Bădicu

Conferențiar univ. ASEM.
Anterior contabil șef la NANUNA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL.
Trainer PROACTIVE Consulting.

Începe:
15 Iunie(3 luni)

Luni, miercuri, vineri 14:00-17:00 

 

Investiție:

3990 lei până pe 7 Iunie

4490 lei din 8 Iunie