Seminar practic "Raportarea sistemului de control intern managerial le entitățile publice"

Seminar practic "Raportarea sistemului de control intern managerial le entitățile publice"

26 ianuarie
Joi 13:00
790–990 lei
Adaugă în favorite
În ultimele decenii, schimbările şi transformările intervenite, pe plan internațional, european şi național în sectorul public au determinat reformări majore în gândirea și cultura organizațională, impunând reformarea modului de gestionarea noilor situaţii şi circumstanțe generale și particulare.
 
În sistemul public ”buna guvernare” este reflectat prin prismă controlul financiar public intern (CFPI) care are finalitatea în asigurarea optimă a utilizării resurselor interne și externe în realizarea obiectivelor instituționale.
 
Orice entitate publică asigura buna guvernare prin gradul de aplicare a SNCI și reflectat anual în Raportul SCIM și Declarația de răspundere managerială.
Orice conducător trebuie să completeze Declarația de răspundere managerială în baza Raportului SCIM, care este un document, prin care justifică eficacitatea aplicării SNCI în realizarea obiectivelor instituționale. 
 
Scopul seminarului este de a familiariza angajații implicați în elaborarea Raportului SCIM cu modul de completare și de prezentare a acestuia.
 
Cui se adresează acest eveniment?
Seminarul este recomandat pentru Managerii operaționali; Grupul de achiziție publică; Responsabilii de completarea și prezentarea Raportului SCIM, etc.
 
În cadrul evenimentului vei afla cum să:
1. interpretezi corect SNCI și compartimentele din Raport SCIM;
2. analizezi procesele, actele administrative, controlul intern în management;
3. recunoști riscurile pe care le pot semnala unele întrebări din raport;
4. completezi corect Declarația de răspundere managerială
 
PROGRAM
1. Consolidarea cunoștințelor cu privire la SNCI în buna guvernare ale entității publice;
2. Importanța analizei proceselor, actelor administrative și riscurilor care asigură eficacitatea controlului intern managerial;
3. Analiza gradul de aplicare a SNCI în scopul completării Declarației de răspunde re managerială;
4. Procesul de prezentare a Raportului SCIM și Declarației de răspundere managerială.
 
Prin intermediul studiilor de caz și a exemplelor, într-un stil pragmatic și simplist/accesibil, vei completa corect, astfel încât la finalizarea seminarului să poți lua cele mai bune decizii pentru activitatea ta!!!
 
Trainer: Inga Bulat - doctorand în management și economie, expert în evaluarea SNCI și formator
 
Data evenimentului: 26 Ianuarie
Ora: 13:00-16:00
Locație: Online
Investiția: de la 790 lei
Înregistrează-te aici: https://pro-active.md/raportarea_sistemului/