Курс "Анатомия" для детей от 7 до 11 лет

Курс "Анатомия" для детей от 7 до 11 лет

4 сентябрь 2022
Воскресенье 9:30
Puskin, 12
1000 лей
Добавить в избранные

Нужно приложить усилия, чтобы передать на рисунке свет, цвет, объем, форму, тень и полутень, образ. Но самая сложная задача художника – передать момент движения. Сделать это так, чтобы у того, кто смотрит на изображение, появилось чувство, будто сейчас картинка оживет!
Приглашаем детей на специальный курс по пластической анатомии. Возраст от 7 до 11.
Для того, чтобы научиться принципам реалистичного рисунка, стоит изучить наш курс пластическая анатомия для начинающих.
Курс подходит новичкам.

В программе:

Интенсивная практика по рисунку на каждом занятии
1. Изучение головы человека/ Правила пропорций
2. Череп
3. Строение головы на основании сферы / Применение правил
4. Глаза/ Взгляд
5. Уши
6. Нос
7. Губы
8. Применение на практику
9. Человеческое тело/ Закон пропорции
10. Скелет
11. Мускулы (поверхностные мышцы человеческого тело)
12. Вид спереди
13. Вид сзади
14. Изучение рук (скелет, пропорции)
15. Изучение ног (скелет, пропорции)

Курс по пластической анатомии и рисунку, для детей ведёт профессиональный педагог имеющая большой опыт работы с детьми.
В первой части курса будет больше внимания уделяться рисунку, во второй пластической анатомии.

Регистрация на курс обязательна!!!
(рисунок для начинающих + пластическая анатомия).
Занятия проходят по воскресеньем с 9-30 до 11:00

______________________________________________-
Trebuie să depui efort ca să redai în desen lumina, culoarea, volumul, forma, umbra, semiumbra şi imaginea. Însă cea mai dificilă sarcină a artistului este de a reda momentul mişcării.
De a face în aşa fel ca privitorului să-i apără senzația că pictura prinde viață.
Invităm copiii de 7 - 11 ani, la un curs special de anatomie plastică (artistică). Pentru a învăța principiile desenului realist merită să participați la cursul nostru de anatomie plastică pentru debutanți.
Acest curs este potrivit pentru începători.

----------------------------------
În program :
Practică intensivă de desen la fiecare lecție.
1. Analiza şi cercetarea capului uman/ Legi şi proporții
2. Craniul
3. Construcția capului avînd la bază sfera/ Aplicarea regulilor
4. Ochii/ Privirea
5. Urechile
6. Nasul
7. Buzele
8. Aplicarea în practică
9. Corpul uman/ Proporții
10. Scheletul
11. Muşchii (muşchii superficiali ai corpului uman)
12. Vederea din față
13. Vederea din spate
14. Studiul mîinilor (scheletul, proporțiile)
15. Studiul picioarelor (scheletul, proporțiile)

Cursul de anatomie plastică şi desen este pedagog profesionist cu o vastă experiență în lucrul cu copiii.
În prima parte a cursului, o atenție mai mare se va acorda desenului artistic, pe când într-a doua- anatomiei plastice.
Înregistrarea la curs este obligatorie.