Curs practic privind Protocolul Instituțional Mai 2021

Curs practic privind Protocolul Instituțional Mai 2021

28 May 2021
Friday 9:00
Jolly Alon Hotel and Business Center
1000 lei
Add to favorites

Scopul cursului practic privind protocolul instituțional este de a se familiariza cu principalele prevederi ale practicii protocolului instituțional și organizarea serviciului protocolar, în conformitate cu tradițiile și tendințele actuale instituționale ale protocolului și etichetei diplomatice.

Numărul persoanelor participante la eveniment este limitat, cu păstrarea distanței sociale.

Cunoașterea normelor și regulilor protocolului, etichetei diplomatice, și diferențelor culturale este o condiție necesară pentru munca de succes în domeniul relațiilor internaționale și, mai ales, în serviciul protocolar.

Obiectivele cursului sunt pregătirea pentru munca practică, stăpânirea regulilor de bază, tehnicilor și metodelor de conducere a informațiilor și a lucrărilor analitice, informaționale și explicative, cunoașterea noțiunilor cu care se operează în activitatea de protocol, organizarea acțiunilor protocolare, organizarea de întrevederi de nivel național, precăderea și folosirea simbolurilor naționale,  întâmpinare/conducere a oaspeților,  organizarea unei întâlniri unde unul dintre oficiali este persoană protejată, ceremonia de semnare a unui acord (precum și proiectarea acestuia), recomandări privind modalitatea de oferire/primire a cadourilor și protocolul vizitelor, recomandări de conduită și etichetă pentru un specialist în protocol și/sau un conducător de instituție, diferențele culturale, precum și ținuta vestimentară în cadrul diferitor acțiuni protocolare.

Cursul în sine, include elemente și norme practice care stau la baza acțiunilor protocolare, și oferă cunoștințele necesare despre elementele de bază ale protocolului și etichetei, permițând astfel angajaților să însușească cunoștințele și abilitățile actuale, necesare pentru munca în domeniul relațiilor internaționale, cooperare internațională, ceremonialului și serviciului de protocol.

În baza rezultatelor studierii cursului, participantul trebuie să înțeleagă normele și regulile generale utilizabile în protocolul instituțional, strategiei și tacticii diplomatice, să înțeleagă care sunt cerințele și atribuțiile pentru un angajat al serviciului protocolar; să fie familiarizat cu structura, principiile și metodele de lucru ale instituțiilor în domeniul politicii externe și al relațiilor internaționale, precum și să cunoască însemnătatea imaginii instituționale și instrumentele de construire a acesteia.

Unul din elementele care ajută la promovarea și consolidarea relațiilor interinstituționale, interstatale și în scopul atingerii unor obiective politice, economice, științifice și culturale, precum și o imagine instituțională de nivel înalt - este cu siguranță respectarea unor norme aferente organizării acțiunilor protocolare.

Speaker: Ariana DERMENJI, Magistru în Drept Internațional,

Autor al Ghidului practic „Protocolul Instituțional”.

 

AGENDA CURSULUI 

09:00 – 10:30            Subiectul 1. Introducere în disciplina protocolului instituțional

10:30 – 10:45            Pauză de cafea cu dulciuri (intră în preț)

10:45 – 12:00            Subiectul 2. Precăderea și folosirea simbolurilor naționale

12:00 – 13:00            Pauză de masă

13:00 – 14:30            Subiectul 3. Acțiunile Protocolare și Eticheta Vestimentară

14:30 – 14:45            Pauză de cafea cu dulciuri (intră în preț)

14:45 – 16:00            Subiectul 4. Protocolul vizitelor de stat. Oficiale, de lucru sau de altă natură.

                                 Concluzii.

16:10 – 16:15            Poză de grup

 

COMPETENȚELE  FORMATE CA URMARE A  ÎNSUȘIRII CURSULUI PRACTIC PRIVIND PROTOCOLUL INSTITUȚIONAL: 

Ca urmare a studierii acestui curs, pe lângă posibilitatea de utilizare în activitatea zilnică, specialistul va dezvolta următoarele competențe:

1) stăpânirea unei culturi instituționale corecte din punctul de vedere al protocolului și al comunicării internaționale;

2) stăpânirea tehnicilor de organizare a diferitor acțiuni protocolare la nivel național și într-un mediu internațional, precum și abilitatea de a valorifica particularitățile culturii locale și a celei din alte țări;

3) stăpânirea cunoștințelor despre elementele de bază ale protocolului și ale etichetei, precum și abilități de aplicare a acestora în practică.

Totodată specialistul va însuși:

1. legislația în vigoare privind simbolurile naționale ale statului;

2. normele generale de protocol instituțional și etichetă;

3. importanța imaginii instituționale, personale și publice, precum și instrumente pentru edificarea acestora;

4. organizarea acțiunilor protocolare în conformitate cu normele actuale de protocol;

5. precăderea, normele de utilizare a drapelelor și schemele de plasament la masă;

6. ținuta vestimentară relevantă activității protocolare instituționale.