Seminar practic Prorata TVA: calcul și raportare

Seminar practic Prorata TVA: calcul și raportare

6 December 2022
Tuesday 9:00
790–1490 lei
Add to favorites
Contabilii din cadrul entităților, care pe lângă livrări impozabile, au și livrări scutite de TVA (fără drept de deducere) au obligația să determine prorata TVA.
Ba mai mult ca atât, aceștia urmează să calculeze atât prorata lunară, cât și prorata definitivă.
 
Cui se adresează acest eveniment?
Seminarul este recomandat pentru antreprenori, contabili, economiști, persoane implicate în diferite activități economico-financiare (pot fi și persoane fără cunoștințe ample în domeniu) studenți/masteranzi/doctoranzi, ce doresc să îşi dezvolte competențe profesionale în domeniu.
 
În cadrul evenimentului vei afla:
- prevederile actelor normative privind calculul și raportarea proratei TVA;
- care este scopul calcului proratei TVA și când se calculează aceasta;
- cine din contribuabili calculează prorata?
- cum se calculează corect prorata lunară și cea definitivă (de la sfârșitul anului)?
- la care din procurări se aplică prorata TVA definitivă – la cele generale și administrative din anul întreg sau doar din lunile când au avut loc livrări scutite fără drept de deducere;
- cum se aproximează mărimea proratei, dacă rezultatul ei se află în diapazonul 0,936...- 0,993…;
- dacă este obligatoriu a face calculul separat al proratei pentru luna decembrie și celei definitive, sau e suficientă doar cea definitivă?
- în care boxe din Declarația privind TVA se indică aplicarea proratei TVA lunare și definitive.
 
Programul:
1. Cadrul normativ care reglementează modul de calcul și raportare a proratei privind T.V.A. Caracteristica generală a proratei privind TVA
2. Livrări scutite de TVA fără drept de deducere și livrări scutite de TVA cu drept de deducere
3. Aspecte privind deducerea sumei TVA la efectuarea livrărilor mixte. Documente contabile în baza cărora se dedice TVA
4. Determinarea proratei lunare privind T.V.A în diverse situații (exemple cifrice)
5. Determinarea proratei definitive privind T.V.A (exemple cifrice)
6. Aproximarea mărimii proratei la determinarea ponderii livrărilor impozabile (inclusiv cele scutite de TVA cu drept de deducere) în raport cu valoarea totală a livrărilor
7. Raportarea proratei lunare și definitive în Declaraţia privind T.V.A.
8. Prorata în cazul reorganizării întreprinderii
9. Situații de neaplicare a proratei față de suma T.V.A.
10. Sesiune de întrebări-răspunsuri
 
Data evenimentului: 6 Decembrie
Ora: 09:00-12:00
Locație: online
Investiția: de la 790 lei
Înregistrează-te aici: https://pro-active.md/tva/